Vårt produktsortiment

CODANS produkter är speciellt utformade för att möta kraven i kritiska vårdsituationer, där läkare och annan medicinsk personal bär det yttersta ansvaret för att säkerställa patientens överlevnad. Ett brett utbud av produkter uppfyller inte bara högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder utan erbjuder även skräddarsydda lösningar för ett stort antal medicinska krav. CODAN upprätthåller kvalitetsledningssystem i enlighet med bestämmelserna i EN ISO 13485 och det europeiska direktivet 93/42/EEC. Överensstämmelse med dessa regler är certifierad av de behöriga anmälda organen.

Vårt produktsortiment av egentillverkade produkter samt produkter från företag som vi representerar som distributör är mycket brett och omfattar många produktkategorier. För att förenkla navigeringen i vårt sortiment finns vår produktkatalog. För att nå vår digitala ”hjälpreda” klickar du på länken nedan. Då öppnar sig produktkatalogen i ett nytt fönster.