The decisive connection

CODAN är en ledande tillverkare och leverantör av medicinska överföringssystem av högsta kvalitet, ett resultat av mer än 60 års forskning och utveckling. Som en global partner till den hälso- och sjukvården med danska rötter och produktionsanläggningar i fem länder, bidrar CODAN till säker vård av patienter över hela världen genom pålitliga och innovativa lösningar inom områdena infusion, blodtrycksövervakning och infusionspumpteknologi. CODANs produktsortiment är resultatet av en konsekvent utvecklingspolicy baserad på marknadens efterfrågan. Grunden är en kontinuerlig utvärdering av de kliniska kraven, tillsammans med omfattande utbildning och regelbundet utbyte av kunskap och erfarenhet mellan användare och CODAN.

Våra egna produktionsanläggningar och säljbolag i Sverige, Tyskland, Portugal, USA, Norge, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Italien, Österrike och Danmark samarbetar för att säkerställa effektiv tillverkning, försäljning och service till sjukvårdsmarknaden

Om CODAN TRIPLUS AB

CODAN TRIPLUS AB är en av de ledande leverantörerna av engångsmaterial till den svenska sjukvården. Vi levererar högkvalitativa produkter till Sveriges samtliga regioner och sjukhus.

Historik

TRIPLUS AB grundades 1977. Grunden i företaget vid tiden för bildandet var agenturen från dåvarande TRANSCODAN med inriktning på infusions- och blodaggregat.
TRANSCODAN bytte sedermera namn till CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG och sätet för bolaget ligger i Lensahn i norra Tyskland.

1986 förvärvade CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG  TRIPLUS, och sedan dess är vi ett fristående dotterbolag inom CODAN-gruppen.

Företaget ligger sedan cirka 30 år tillbaka i Kungsbacka i norra Halland och här har vi under åren byggt upp en kunnig och effektiv organisation, med kontor och lager i samma fastighet. Tack vare vårt moderna och helt datoriserade lager med ca 1800 pallplatser, kan vi med hög precision leverera rätt produkt, till rätt plats, i rätt tid.

Verksamhet
Våra huvudområden är förbrukningsartiklar och medicintekniska produkter för områdena Anestesi/Intensivvård, Operation/Radiologi/Förband

CODAN tillverkar huvudsakligen kvalitetsprodukter för infusions- och transfusionsterapi. Vi tillverkar också infusions- och sprutpumpar, injektionssprutor samt produkter för invasiv tryckmätning. I Europa har vi idag 5 egna produktionsenheter.
Hos oss är kvalitet, säkerhet och innovation tydliga ledstjärnor. I Sverige har vi varit marknadsledare inom infusionsområdet i över 40 år och de allra flesta inom vården kommer i sin yrkesutövning i kontakt med våra olika produkter.

En annan viktig del i vår verksamhet är att finna nya och mer miljövänliga alternativ till bland annat PVC. Även här har vi varit banbrytande och kan sedan länge förse våra kunder med såväl helt PVC-fria som DEHP-fria material.

Utöver CODAN så representerar vi också ett flertal andra välkända producenter.

  • Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015.
  • Vi är miljödiplomerade för vårt miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.
  • Vi är medlemmar i Swedish MedTech.
  • Vi är ett AAA-klassat företag.

 

Organisation
Vi är idag ett 20-tal medarbetare på företaget. Vi garanterar våra kunder ett stort mervärde från våra medarbetare inom säljorganisationen, då samtliga är legitimerade sjuksköterskor med mångårig erfarenhet från olika specialistområden.

Våra produktchefer, också med lång erfarenhet och specialistkompetens, säkerställer en hög kompetens och service, såväl internt som externt. Produktchefen fungerar också som kontaktperson mellan oss och våra leverantörer.