Produktspecialister

Här nedan kommer kontaktuppgifter till våra produktspecialister

Gunilla Jönsson

Anestesi-Intensivvård

Skåne, Halland, Kronoberg/Blekinge, Västerbotten och Norrbotten

Gunilla Jönsson
Telefon: 0709-174902
E-post gj@codantriplus.se

Christian Markman

Anestesi-Intensivvård

Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Gävleborg och Jämtland

Christian Markman
Telefon: 0709-174903
E-post: cm@codantriplus.se

Ulrika Olsson

Anestesi-Intensivvård

Femklövern, Stockholm/Gotland och Västernorrland  

Ulrika Olsson

Telefon: 0709-174904
E-post: uo@codantriplus.se

Susanne Harlefelt

Operation/Röntgen/Sårvård

Skåne, Halland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Västernorrland

Susanne Harlefelt
Telefon 0709-174909
E-post: sh@codantriplus.se

 

 

 

 

 

Vakant (mail och telefon bevakas)

Operation/Röntgen/Sårvård

Västra Götaland, Jönköping, Värmland, Jämtland och Norrbotten

Telefon: 0709-174908
E-post: jd@codantriplus.se

Jennie Lundin

Operation/Röntgen/Sårvård

Stockholm, Gotland, Femklövern, Gävleborg och Västerbotten 

Jennie Lundin
Telefon: 0709-174906
E-post: jl@codantriplus.se