Kvalitetsarbete på CODAN TRIPLUS

CODAN TRIPLUS AB bedriver ett systematiskt och målmedvetet kvalitetsarbete vilket genomsyrar hela företaget.

Ett stort engagemang och intresse finns då det gäller att skapa ett värde för våra kunder.

Kvalitetssystemet granskas regelbundet och utvärderas för överensstämmelse och effektivitet utav både intern och extern part. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och tillvaratar de synpunkter som inkommer från våra kunder, för att om möjligt utveckla och kvalitetssäkra våra processer. Vi har dokumenterade rutiner för hantering av faktiska och potentiella avvikelser problem med leverantörer eller kunder, eller interna problem.

Vi dokumentera våra kvalitetsfrämjande aktiviteter och de beslut som det leder fram till och övervakar deras effektivitet. Våra produkter är CE-märkta och uppfyller gällande standards för marknaden. Kontinuerligt utvecklingsarbete är en naturlig del av vår vardag och sedan 1996 är vi ISO 9001 certifierade.

Vår kvalitetsutveckling och kontroll omfattar givetvis även de leverantörer som vi representerar.