Miljödiplomerade

CODAN TRIPLUS AB är miljödiplomerade enligt SUSA (tidigare svensk miljöbas) sedan 2016. Vårt miljöarbete utgår från 4 st av FN globala mål för hållbar utveckling – Hållbar industri, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna.

CODAN TRIPLUS AB har som leverantör av medicinteknisks utrustning för svensk sjukvård identifierat ett antal olika miljöparametrar som vi kontinuerligt mäter och följer upp inom ramen för vår miljöprocess. Vår miljöfokus ligger främst i att få våra användare att använda mer miljövänliga alternativ, fossilfria där så är möjligt och att påverka dem i krav och önskemål så att vårt miljöavtryck när det gäller inköp, lagring, hantering och distribution av dessa varor ska vara så miljövänlig som möjligt.

Code of conduct för våra leverantörer

CODAN TRIPLUS AB har sedan 2016 en Code of Conduct process avseende sociala krav för samtliga våra leverantörer både inom och utom Europa. Vi kontrollerar och för årligen en dialog med våra leverantörer för att säkerställa att de i sin produktion följer FN deklaration om mänskliga rättigheter, ILO 8 stycken kärnkonventioner samt övriga krav som vi ställer på dem som leverantör till oss.