AeroGuard® filterset

Helt unik patientsäkerhetsfunktion vid  invasiv blodtrycksmätning.

Läs mer i vår broschyr nedan

här