Prodol


Prodol Meditec SA som äger och tillverkar produktsortimentet Airtraq® är ett privatägt företag med säte i Bilbao, Spanien. Huvudprodukten är Airtraq® vilket är ett videolaryngoskop som finns som både envägsmodell och även flergångs. Enda produkten idag på marknaden som inte har några initiala investeringskostnader för att starta upp och produkterna är marknadens mest kostnadseffektiva. Enkel intubations teknik med videobild av förloppet garanterar en säker väg till fria luftvägar.


http://www.airtraq.com/


Airtraq: guided video intubation
  E-LEARNING

Chatta med oss