Leverantörer

Våra samarbetspartners är marknadsledande inom sina områden och omsorgsfullt utvalda som leverantörer till oss. Deras produkter motsvarar högsta krav på funktion och säkerhet i sjukvården.

Gemensamt för samtliga leverantörer är att produktion och kontrollsystem sker efter uppställda krav på kvalitetsstyrning. En gemensam nämnare för våra leverantörer är att det är viktigt för dem att slutanvändaren känner sig trygga med produkterna.

Samtliga leverantörer drivs av viljan att förenkla och förbättra för vårdpersonalen och för patienterna. Därför är de också lyhörda för de synpunkter som expertisen, i detta fall vårdpersonalen, kan tänkas framföra. Denna policy stämmer väl överens med CODAN Triplus egen filosofi. Detta ger ett naturligt och smidigt samarbete, alltid med kundens bästa för våra ögon.

  E-LEARNING

Chatta med oss