CODAN Argus

CODAN Argus AG etablerades 1968 och förvärvades till CODAN 2001. Avancerad teknologi för tillverkning av säkra produkter och enkelhet i hanhavande av infusion och sprutpumpar. Utveckling av mjuk- och hårdvara sker inom den egna FoU-avdelningen.


Direkt till Argus hemsida

  E-LEARNING

Chatta med oss