Miljöpolicy


På CODAN TRIPLUS är en leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar till den svenska sjukvården. Vi arbetar dagligen för att möta eller överträffa våra kunders behov, förväntningar och önskemål samtidigt som vi vill säkerställa att vår verksamhet är något som varken tär på människor eller miljö. Därför strävar vi på företaget konstant efter att förbättra oss i enlighet med våra ledstjärnor kvalitet, miljöhänsyn, säkerhet och innovation. För att vi på CODAN TRIPLUS skall kunna uppnå detta så fokuserar vi vårt miljöarbete på att:
  • Reducera våra utsläpp av växthusgaser.
  • Minimera vårt avfall samt vår resurs- och energiförbrukning.
  • Följa tillämplig lagstiftning och alltid ligga steget före miljölagstiftningen.
  • Verka för att minimera påverkan från våra transporter.
  • Vid inköp av varor och tjänster prioritera produkter, entreprenörer och leverantörer med god miljöhänsyn.
  • Säkerställa att vår personal har relevant miljöutbildning och arbetsmiljö.
  • Arbeta för en minskad miljöbelastning av produkterna vi tillhandahåller, bland annat genom att verka för fullständig en utfasning av DEHP, BPA och PVC.
  • Kontinuerligt förbättra vårt interna miljöarbete.
  • Påverka CODAN TRIPLUS leverantörer.

  E-LEARNING

Chatta med oss