Kontoret


 
Johan Malm

 

 Johan är Country Manager med över-
 gripande ansvar för
 CODAN TRIPLUS AB.

 

Telefon: 0300-356 60
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: jm@codantriplus.se

Eva Pettersson
 

 

 Eva ansvarar för ekonomin. Det innebär
 att hon sköter redovisning,
 kund- och leverantörsreskontran.
 Dessutom ansvarar hon för löner,
 försäkringsfrågor och tjänstebilar.

 

Telefon: 0300-356 73
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: ep@codantriplus.se

 

 Jonas är försäljningschef.
 Han ansvarar också för
 offerter och avtal.

 

Telefon: 0709-174912
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: jf@codantriplus

Jonas Falk


 
Mats Eriksson

 

 Mats är produktchef för våra områ-
 den Anestesi/IVA samt medicin-
 tekniska produkter.

 

Telefon: 0709-174910
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: me@codantriplus.se

Thomas Palmér

 

 Thomas är produktchef för våra
 områden - Operation/Förband
 samt Röntgen. 

 

Telefon: 0709-174901
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: tp@codantriplus.se

 
Lotta Klintbäck

 

 

 Lotta är marknadsassistent och
 arbetar bl a med reklamationer
 samt kundsäljsupport, samt 
 ansvarar för vår webbplats. 

 

 

Telefon: 0300-356 67
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: lk@codantriplus.se

       
 Louise Petersson

 

 

Louise arbetar på kundtjänst och
 inköpsavdelningen med order, fakturering, leveranser samt

 inköpskontakter med våra leverantörer.
    

 

 

Telefon: 0300-356 74
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: lp@codantriplus.se

Annika Sellman

 

 

Annika arbetar på kundtjänst och
 hjälper till med order, fakturering
 och leveranser.

 

 

Telefon: 0300-356 75
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: ans@codantriplus.se

Petra Eliasson
 Petra ansvarar för inköps-
 kontakter med våra leveran-
 törer, samt kundanpassade set.
Telefon: 0300-356 69
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: pe@codantriplus.se
 
Anna Lagestrand

 

 

 Anna ansvarar för inköps-
 kontakter med våra leveran-
 törer.

 

 

Telefon: 0300-356 62
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: al@codantriplus.se

Monica Wetterström

 

 

 Monica Wetterström ansvarar
 för vår avtalshantering samt
 vårt kvalitetssystem.
 

 

 

Telefon: 0300-356 72
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: mw@codantriplus.se

  E-LEARNING

Chatta med oss