Kontoret


Lennart Bådersjö
Lennart - VD med över-
gripande ansvar för
CODAN TRIPLUS AB.
Telefon: 0300-356 60
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: lb@codantriplus.se
Eva Pettersson
Eva ansvarar för ekonomin. Det innebär
att hon sköter redovisning,
kund- och leverantörsreskontran.
Dessutom ansvarar hon för löner,
försäkringsfrågor och tjänstebilar.
Telefon: 0300-356 73
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: ep@codantriplus.se

Jonas är försäljningschef.
Han ansvarar också för
offerter och avtal.

Telefon: 0709-174912
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: jf@codantriplus
Jonas Falk


 
Mats Eriksson
Mats är produktchef för våra områ-
den Anestesi/IVA samt medicin-
tekniska produkter.
Telefon: 0709-174910
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: me@codantriplus.se
Thomas Palmér
Thomas är produktchef för våra
områden - Operation/Förband
samt Röntgen. 
Telefon: 0709-174901
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: tp@codantriplus.se
 
Lotta Klintbäck

Lotta är marknadsassistent och
arbetar bl a med reklamationer
samt kundsäljsupport, samt 
ansvarar för vår webbplats. 

Telefon: 0300-356 67
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: lk@codantriplus.se
       
 Louise Petersson

Louise arbetar på kundtjänst och
inköpsavdelningen med order, fakturering,leveranser samt inköpskontakter med våra leverantörer.
    

Telefon: 0300-356 74
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: lp@codantriplus.se
Annika Sellman
Annika arbetar på kundtjänst och
hjälper till med order, fakturering
och leveranser.
Telefon: 0300-356 75
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: ans@codantriplus.se
Petra Eliasson
Petra ansvarar för inköps-
kontakter med våra leveran-
törer, samt kundanpassade set.
Telefon: 0300-356 69
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: pe@codantriplus.se
 
Anna Lagestrand
Anna ansvarar för inköps-
kontakter med våra leveran-
törer.
Telefon: 0300-356 62
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
 Mail: al@codantriplus.se
Monica Wetterström
Monica Wetterström ansvarar
för vår avtalshantering samt
vårt kvalitetssystem.
 
Telefon: 0300-356 72
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: mw@codantriplus.se

  E-LEARNING

Chatta med oss