Säljare


Anestesi/IVA
 
Viveka Hörwing

Viveka är ansvarig för södra
Sverige med landstingen
Skåne, Blekinge, Kronoberg,
Kalmar och Halland samt även
Norrbotten och Västerbotten.

Telefon: 0709-174902
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: vh@codantriplus.se
               
Anna-Maria Andersson      

Anna-Maria är ansvarig för Västra
Götaland, Jönköping och Öster-
götland. 

Telefon: 0709-174903
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail:ama@codantriplus.se  
 
Johan Lindahl

Johan är ansvarig för mellan-
svenska distriktet, lands-
tingen i Örebro, Västmanland,
Sörmland, Dalarna, Uppsala
och Värmlands län samt Västra
Norrland.

Telefon: 0709-174904
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: jol@codantriplus.se 

 

 
Maria Carlsson

Maria är ansvarig för Stockholm,
Jämtland, Gävleborg och Gotland. 

Telefon: 0709-174905
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: mc@codantriplus.se

Operation/Röntgen

 
Susanne Harlefelt

Susanne är ansvarig för södra
distriktet landstingen i Skåne,
Blekinge, Kalmar, Kronoberg och
Halland, samt Västernorrland och Östergötland.

Telefon: 0709-174909
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: sh@codantriplus.se
 
Carola Ljungkvist

Carola är ansvarig för Västra
Götaland, Jönköping, Norrbotten,
Värmland och Jämtland.

Telefon: 0709-174908
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: cl@codantriplus.se
 
Jennie Lundin

Jennie är anvarig för Sörmland,
Uppsala, Dalarna, Gotland, Örebro,
Gävleborg, Västerbotten och Stockholm

Telefon: 0709-174906
Post: Smörhålevägen 11,
434 42 KUNGSBACKA
Fax: 0300-131 32
Mail: jl@codantriplus.se

  E-LEARNING

Chatta med oss