Wing-Valve  innovation från CODAN

 

 

Den blå vingventilen i övre änden av droppkammaren används för att förbereda, fylla och helt enkelt lufta och ventilera hela systemet medan medicinering/cytostatika administreras.


Droppkammaren behöver inte pumpas, och hanteringen av administrationen görs därför övervägande snabbare och enklare.

 

För att prima linjen eller fylla ¾ av droppkammaren upp till nivåringen, så håller man bara in vingarna tills önskad nivå är uppnådd (se bild).

 

 

  E-LEARNING

Chatta med oss