Sluten han-luer Olav™


OLAV™ är en sluten han Luer-Lock (MLL) som används till spruta eller infusions set för att minska exponering vid toxiska läkemedel vid beredning, transport, administrering och vid avfallshantering.

OLAV™ är aktiverad endast när den är ansluten till en hon Luer-Lock och stängs automatiskt när man kopplar bort den. När den väl har anslutits så går den inte att avlägsna igen och detta garanterar och minimerar risken för läkemedelsspill och kontamination.

  E-LEARNING

Chatta med oss