ONCE-LOCK 2

 

 

Denna speciella Male Luer-Lock-adapter har utvecklats för att främja säkerheten vid administrering av farliga läkemedel på avdelningen till en högre nivå. Speciellt inom området för cytotoxisk läkemedelsadministration är det viktigt att det inte går att dela setet under eller efter läkemedelsadministration. Detta förhindrar utsläpp av farliga vätskor och aerosoler.

 

ONCE-LOCK 2.pdf

  E-LEARNING

Chatta med oss