Drip SWAN® bidrar till ökad säkerhet för både patient och personal.

 

 

Drip SWAN® är en integrerad nålfri injektionsadapter (SWAN-LOCK®) som sitter direkt på droppkammaren. Tack vare det så kan läkemedel och/eller blod tillsättas nålfritt.


Drip SWAN® består av högteknologiska komponenter som är konstruerade för att arbeta tillsammans exakt. Droppöppningen säkerställer att 20 droppar motsvarar exakt 1 ml.

Nivåringen hjälper till att ställa in vätskenivån. Användningen av en långsträckt droppkammare minimerar risken för att vätskenivån faller.

En annan säkerhetsfaktor är vätskefiltret i slutet av droppkammaren. 15 μm-filtret (för administrering av medicinering) och 200 μm filtret (för administrering av blod) förhindrar att partiklar passerar genom.

 

  E-LEARNING

Chatta med oss