Airtraq ® - vid svåra intubationstillfällenMed Airtraq® uppnår användaren visuellt och direkt en tydlig överblick av luftvägsanatomin och kan med ett enkelt handgrepp säkert placera trakealtuben i rätt läge.

100 % kontroll över trakealtubens läge under hela intubationen. Kan till och med utföras med patient i sittande läge – en stor fördel vid många olycksfall eller där rörelsebegränsningar kan förhindra lämplig arbetsmetod. Finns i alla storlekar, 7 stycken och även för nasal intubation.

Kontakta oss gärna om du har frågor angående produkten eller läs mer om den genom att klicka här

  E-LEARNING

Chatta med oss